Іпотечне кредитування

 • зручне оформлення кредиту;
 • мінімальні вимоги до документів, що підтверджують доходи;
 • можливість відстрочення погашення кредиту;
 • нарахування процентів на фактичну суму залишку кредиту;
 • дострокове повернення кредиту без штрафних санкцій та комісій.

Іпотечні кредити банк «АРКАДА» надає фізичним особам - резидентам, які уклали з банком Договір про участь у Фонді фінансування будівництва та проінвестували не менше 20% загальної площі обраної квартири. Позичальниками можуть бути особи, які досягли 18 років та не старші 60 років. Кредит надається на строк до 30 років (вік позичальника на момент кінцевого строку повернення кредитних коштів не може перевищувати 60 років).


Об’єкт кредитування Річна відсоткова ставка в залежності від місцезнаходження об’єкта кредитування Видатки при оформленні кредиту
м. Київ 10% 1.25%  
від суми кредиту – комісія банку за оформлення кредиту (одноразово)
0.325%  
страховий поліс терміном на один рік - 0,325% від вартості майна (щорічно), послуги нотаріуса (одноразово держмито - 0,01 % від вартості майна (одноразово незалежна оцінка майна – 1500 грн.
м. Вінниця 10% 0.75%  
від суми кредиту – комісія банку за оформлення кредиту (одноразово)
0.325%  
страховий поліс терміном на один рік - 0,325% від вартості майна (щорічно), послуги нотаріуса (одноразово держмито - 0,01 % від вартості майна (одноразово незалежна оцінка майна – 1500 грн.
Будинки в містечку «Нова Богданівка» 10% 0.75%  
від суми кредиту – комісія банку за оформлення кредиту (одноразово)
0.325%  
страховий поліс терміном на один рік - 0,325% від вартості майна (щорічно), послуги нотаріуса (одноразово держмито - 0,01 % від вартості майна (одноразово незалежна оцінка майна – 1500 грн.

Умови надання кредиту

Право на отримання кредиту надається Позичальнику, щомісячні платежі за кредитом якого не перевищуватимуть 50% сукупного чистого щомісячного доходу, зменшеного на щомісячні витрати та зобов'язання Позичальника.

До надання іпотечного кредиту Банк зобов'язаний визначити платоспроможність Позичальника. Для цього необхідно подати до Банку документи, які підтверджують фактично отримані доходи Позичальника за останні 6 місяців.

В забезпечення повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та виконання інших зобов'язань Позичальника необхідно оформити Іпотечний договір, предметом якого є іпотека майнових прав на нерухомість, що будується, та власне нерухомість після завершення будівництва.

В день нотаріального оформлення Іпотечного договору необхідна присутність обох з подружжя для оформлення письмової згоди на передачу в іпотеку.

Нерухомість, що перебуває в іпотеці, відповідно до Закону України "Про іпотеку", має бути застрахована. Іпотечний договір та страховий поліс оформлюються в приміщенні банку одночасно з Договором про іпотечний кредит.

Позичальник надає Банку Довіреність на право отримання технічного паспорту та правовстановлюючих документів на нерухоме майно від Забудовника.

В день оформлення кредиту Позичальник повинен внести в касу Банку грошові кошти для сплати держмита, реєстраційних та нотаріальних послуг, страхового платежу, витрат на проведення періодичної оцінки заставленого майна.

До повного виконання зобов'язань Позичальника за кредитом Банк накладає заборону відчуження предмета іпотеки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Кредити надаються тільки після позитивного рішення Кредитно-інвестиційного комітету Банку. 


Вкажіть бажану суму кредиту
Підказка про суму кредиту

50 000
350 000
грн.
Строк кредиту (місяців)
Підказка про строк кредиту

1
360
місяців
Щомісячний платіж (грн.): 0

варіанти погашення кредиту
 • До запланованої дати прийняття будинку в експлуатацію Позичальник щомісячно сплачує проценти за користування кредитом;
 • Після запланованої дати прийняття будинку в експлуатацію Позичальник щомісячно погашає кредит рівномірними платежами та сплачує проценти за користування кредитом.
 • Від дати укладання кредитного договору Позичальник щомісячно рівномірними платежами (кредит та проценти) сплачує зобов'язання за кредитом. 
* — за об'єктами кредитування у всіх регіональних відділеннях та представництвах банку погашення кредиту здійснюється рівномірними щомісячними платежами від дати укладання кредитного договору.
 • довідка з місця роботи про отримані доходи, підписана керівником підприємства та головним бухгалтером, та скріплена печаткою підприємства;
 • довідка з податкового органу про суму сплачених податків;
 • щорічна податкова декларація;
 • документи, що підтверджують виплату гонорарів;
 • квитанції про виплату дивідендів;
 • цивільно-правові договори на виконання робіт та надання послуг;
 • документи, що підтверджують соціальні виплати — пенсії, аліменти, тощо;
 • договори оренди майна;
 • документи про отримані доходи від володіння корпоративними правами;
 • документи, що підтверджують отримання доходів за депозитними договорами;
 • документи про отримання доходів з інших джерел. 

 

 

 • паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податку / довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
 • документ, що підтверджує місце проживання або місце перебування фізичної особи (надається у разі відсутності в паспорті відмітки про реєстрацію місця проживання або перебування
 • договір про участь у Фонді Фінансування Будівництва;
 • свідоцтво про реєстрацію шлюбу (за необхідності
 • паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податку / довідка про присвоєння ідентифікаційного номера) чоловіка/дружини;
 • документи, що підтверджують право власності на інше нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери Позичальника;
 • документ, який підтверджує отримані Позичальником доходи за останні 6 місяців.